Ogłoszenia - Sprzedam, kupię na Otomoto.pl

Audi Select :plus Grupa Krotoski-Cichy Warszawa - Radzymińska

Obserwuj oferty Audi Select :plus Grupa Krotoski-Cichy Warszawa - Radzymińska
1. Administratorem Państwa danych osobowych wskazanych w przedmiotowej wiadomości jest: Krotoski-Cichy Sp. z o.o. sp.k., ul. Niciarniana 51/53, 92-320 Łódź, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego po numerem: 0000304253, NIP 728-26-87-625, Regon 100508400 2. Dane Inspektora Ochrony danych: e-mail: dane.osobowe@krotoskicichy.com tel.: 785 012 459 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu podjęcia działań niezbędnych do przygotowania oraz wykonania umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO), np. w drodze udzielania odpowiedzi na kierowane pytania Klientów, obsługi zamówienia/zlecenia czy obsługi zawartej umowy. 4. Dane osobowe przetwarzane będą do chwili realizacji umowy oraz dalej do momentu przedawnienia z niej roszczeń plus 1 rok powyżej określonego terminu (do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń). 5. Przetwarzamy dane osobowe zwykłe: - określające adresata: przykładowo imię, nazwisko, inne dane wskazane w treści wiadomości dla celów zawarcia/realizacji umowy, np. PESEL, nr prawa jazdy, - określające możliwości kontaktu: przykładowo numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej, dane lokalizacyjne – miasto bądź województwo, adres do korespondencji, - określające przedmiot umowy: przykładowe nr rejestracyjny pojazdu, VIN, przebieg. 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla podjęcia czynności celem zawarcia i rozliczenia obowiązków umownych. 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osobie tej przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione naszemu procesorowi w zakresie administrowania systemami informatycznymi Krotoski-Cichy sp. z o.o. sp.k. – firmie IT. Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem Informacji Ochrona Danych Osobowych, zawierającym pełny zakres wiedzy o przetwarzaniu danych osobowych w Krotoski-Cichy sp. z o. o. sp. k.: http://www.krotoskicichy.com/ochrona-danych-osobowych/biuletyn-informacji-ochrony-danych/
Jesteś klientem profesjonalnym? Załóż konto firmowe
Znajdź nas na:
Facebook Youtube
Instagram